GÄST PÅ BEGRAVNING

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om man inte tillhör de allra närmaste har man rätt att deltaga – om inte de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.

I de flesta fall betyder det dock mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.

 

 

Jour dygnet runt
070-941 98 90