Auktorisation

Esters Begravningsbyrå är auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. För att en begravningsbyrå ska bli auktoriserad krävs att de som arbetar där har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Du kan se auktorisationen som en trygg försäkring om att Du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation Du befinner Dig i och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan Du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler.

Läs mer vad det innebär att en begravningsbyrå är auktoriserad >>

 

 

 

Jour dygnet runt
070-941 98 90