Vad kostar det?

Till din hjälp har vi här sammanställt våra aktuella priser med exempel på en total begravningskostnad för begravning med ceremoni i kyrka/kapell

Exempel:

 • Bårtransport med begravningsbil från dödsbädd till bårhus, från 1 225 kr
 • Kistor, från 3 700 kr
 • Urna, från 695 kr
 • Begravningsbyråns fasta totala arvode 5 000 kr
 •  (Vid s k direktkremering utan ceremoni debiterar vi endast halva grundarvodet, 2 500 kr)
 • Representant i kyrka/kapell inklusive minnespärm med foto 1 600 kr
 • Kistläggning med svepningsskjorta 800 kr
 • Transport med begravningsbil från hem eller bårhus till kyrkans bisättningsrum, från 1 225 kr

Totalt: från 14 245 kr

Till detta kan komma kostnad för

 • Kistdekoration och andra blomsterarrangemang
 • Handblommor vid avsked
 • Dödsannons enligt respektive tidnings millimeterpris (ca 3 000 kr)
 • Förtäring i samband med efterföljande minnesstund
 • Sång/musiksolist (ca 2 500 kr)
 • Borgerlig officiant (ca 2 500 kr)
 • Tackannons i tidning (ca 1 000 kr)/Tackkort
 • Gravsten
 • Bouppteckning, från 5 000 kr
 • Arvsskifte

Kostnader som täcks inom ramen för begravningsavgiften, och som ej belastar dödsboet är:

 • Ceremonilokal med vaktmästare
 • Transport av kista inom kyrkogårdsförvaltningens område
 • Transport till krematorium
 • Kremering
 • Transport av urna/aska från krematorium tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen
 • Gravöppning
 • Transport till graven och gravsättning 

 

Kostnader som täcks inom ramen för medlemskap i Svenska kyrkan, och som ej belastar dödsboet om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är:

 • Församlingens tjänstgörande präst - om begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning
 • Församlingens tjänstgörande organist - om begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning
 • Lån av församlingens bårtäcken - om begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning
 • I förekommande fall församlingens bärarlag vid jordbegravning
 • I förekommande fall församlingshem för efterföljande minnesstund.

 

 

Jour dygnet runt
070-941 98 90